Informacje dla seniora

Kto może wyrobić sobie Giżycką Kartę Seniora 60 plus?
Do programu może przystąpić każdy mieszkaniec powiatu giżyckiego, mający 60 lat i więcej.

Jak zostać posiadaczem Giżyckiej Karty Seniora 60 plus?
Aby przystąpić do programu Giżycka Karta Seniora 60 plus „Kartula” należy zgłosić się osobiście wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość do Klubu Seniora przy ul. Królowej Jadwigi 9b w Giżycku (w godz. 8:00-15:00 p. Anna Danilewicz) lub do biura Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej przy al. 1 Maja 14 w Giżycku (budynek Urzędu Miasta) po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym z p. Ewą Ostrowską pod nr tel. 87 429 13 36.

Na czym polega rejestracja uczestników ?
Rejestracja uczestników programu następuję poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Po zarejestrowaniu otrzymują Państwo imienną Giżycką Kartę Seniora 60 plus. Karta ta upoważnia do korzystania z promocyjnych ofert przygotowanych przez partnerów programu. Oferty partnerów będą aktualizowane na stronie internetowej, oraz dostępne do wglądu w miejscach wydawania Karty Seniora.

Ile to kosztuje?
Giżycka Karta Seniora 60 plus „Kartula” jest całkowicie bezpłatna.

Do pobrania:
Wniosek uczestnika