Wyjazdowe wydawanie Kart Seniora w Miłkach

kartula-str1Zazwyczaj karty Seniora są wydawane w giżyckim Klubie Seniora lub w biurze CPUiIS (szczegóły na naszej stronie informacyjnej). Ale chcemy dotrzeć do każdego zainteresowanego i raz na jakiś czas będziemy organizować wyjazdowe punkty wydawania kart seniora w ramach programu Giżycka Karta Seniora 60+ 'Kartula”.  Na zaproszenie Uniwersytetu III Wieku w Miłkach przedstawiciele Organizatora programu, radni Rady Powiatu w Giżycku, Ewa Ostrowska i Mariusz Bronk przyjadą do Miłek. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy w najbliższy poniedziałek tj. 23 listopada 2015 r. od godz. 18:00 do budynku sali gimnastycznej na ul. Szkolnej w Miłkach. Będzie to także dobra okazja aby porozmawiać z radnymi powiatowymi o sprawach powiatowych zarówno w grupie jak i w rozmowach indywidualnych.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Seniorzy proszeni są o zabranie ze sobą dokumentu tożsamości. Aktualna lista partnerów programu jest tu: https://www.kartula.pl/partnerzy-akcji/